Privacy AVG

Een belangrijk aspect is de privacy van de cliënt. 
Ik houd mij aan de voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heb alle rechten en plichten vastgelegd in een Privacyverklaring. 

Download hier de verklaring.