Teamcoaching


Van Ik naar Wij


Wat weet je van de groepsdynamische processen binnen je team? Herken je de communicatiepatronen? Groepen ontwikkelen immers een eigen, uniek communicatiepatroon en -netwerk. Maar wat installeert zich als er van erkenning en echte verbinding te weinig sprake is en welk effect heeft dat vervolgens?

Je eigen positie en aandeel als leidinggevende is in dit netwerk bepalend voor het resultaat van je werk of leiderschap. Daarnaast is de communicatieve rol en stijl van elk invidueeel teamlid cruciaal voor de teamgeest en de uitkomsten. Hoe ontwikkel je bewustzijn op deze processen en leer je positief beïnvloeden?

Denk eens aan teamcoaching
Een bewezen, effectieve inzet van de communicatie- en begeleidingsprofessional. Als teamcoach en gestalttherapeut beschik ik over een diepgaande kennis van de psychodynamiek, individuen en hun interacties. 

Of voel je meer voor een training?
Ik ben opgeleid als communicatietrainer bij Karin de Galan. Lees verder over mijn werk een ervaring als trainer.