Privacy verklaring

Inleiding
‘Vergroot je Invloed’ verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
‘Vergroot je Invloed’ verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van ‘Vergroot je Invloed’ en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
U hebt de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief biedt ‘Vergroot je Invloed’ u informatie op het gebied van therapie, coaching, psyche en relaties. Uw e-mailadres wordt door ‘Vergroot je Invloed’ toegevoegd aan de adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als u een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee u zich kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
‘Vergroot je Invloed’ behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. ‘Vergroot je Invloed’ verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de ‘Vergroot je Invloed’ -nieuwsbrief en bij een bezoek aan ‘Vergroot je Invloed’ evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ‘Vergroot je Invloed’ dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of ‘Vergroot je Invloed’ hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar gerda@vergrootjeinvloed.nl of naar ‘Vergroot je Invloed’, F.H.G. van Itersonlaan 29, 3233 EH Oostvoorne. ‘Vergroot je Invloed’ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.vergrootjeinvloed.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van ‘Vergroot je Invloed’ beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat ‘Vergroot je Invloed’ na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. ‘Vergroot je Invloed’ gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de ‘Vergroot je Invloed’ website en hun functionaliteit. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun u het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt ‘Vergroot je Invloed’ inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan ‘Vergroot je Invloed’ de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. ‘Vergroot je Invloed’ kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via ‘Vergroot je Invloed’ cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de ‘Vergroot je Invloed’ website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter
‘Vergroot je Invloed’ plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de ‘Vergroot je Invloed’ website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

 

 

Beveiliging
‘Vergroot je Invloed’ heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van ‘Vergroot je Invloed’ zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. ‘Vergroot je Invloed’ kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van ‘Vergroot je Invloed’, dan kunt u deze richten aan, ‘Vergroot je Invloed’, F.H.G. van Itersonlaan 29, 3233 EH Oostvoorne, tel: 06 2000 45 05 of per e-mail gerda@vergrootjeinvloed.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ‘Vergroot je Invloed’ kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
‘Vergroot je Invloed’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. ‘Vergroot je Invloed’ adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018