Vergoedingen

Met een relatief geringe investering worden onnodige uitval, disfunctioneren of ziekte voorkomen 

De kosten variëren en zijn mede afhankelijk van de doelstelling, individuele coaching of relatiecoaching en de tijdsduur. In het kennismakingsgesprek, dat vrijblijvend en kosteloos is, komt dit allemaal aan de orde. 

Ik hanteer aangepaste tarieven die mijn dienstverlening voor zoveel mogelijk cliënten toegankelijk maakt. 

Is investeren in jezelf nog een lastig idee? Vergelijk het eens met een abonnement op de sportschool. Dat helpt je lichaam gezond te houden of weer fit te krijgen. Zo kun je ook denken over een tijdelijk ‘abonnement’ bij een coach of therapeut. Dat maakt of houdt je mentaal krachtig, soepel en vaardiger. Ervaar het zelf, waarin zoveel tevreden clienten je al voor gingen. 

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten dan kan je verzekeraar soms kortdurende coaching vergoeden met als doel erger te voorkomen. Vraag er naar! Tevens kun je kosten voor coaching opvoeren als opleidingskosten in de belastingaangifte.

Ik ervaar dat werkgevers vaak bereid zijn de kosten voor coaching te betalen. Zij doen dit bijvoorbeeld uit het budget voor scholing en opleiding. Werkgevers waarderen het (preventief) nut van coaching; zij zijn gebaat bij fitte werknemers. Voor sommige scholingstrajecten hoef ik geen BTW in rekening te brengen.