Mindfulness training

Minder stress, minder uitval

Werkgevers vinden gezonde werknemers belangrijk. Die presteren beter, zijn zelfstandiger, evenwichtiger en minder vaak ziek. In mijn praktijk begeleid ik (gediplomeerd gestaltpsychotherapeut-coach) cliënten onder meer met een training mindfulness. De praktijk wijst uit dat deze vorm van coaching heel effectief is. Werkgevers vergoeden vaak de kosten van de coaching. Omdat ik tevreden opdrachtgevers heb, vertel ik hier graag meer over.

Weg met je energievreter
Wanneer werknemers negatitiviteit of lastige, pijnlijke emoties blijft verdringen, vreet dit energie. Dat kan anders. Door jezelf serieus te gaan nemen. Door je neigingen (gemakzucht, weg kijken, toegeven, jezelf verliezen) te herkennen en toe te laten. Want mensen doen er meestal alles aan de lastige, minder leuke dingen in het leven te vermijden. Je ontdekt dat je vaak het tegenovergestelde doet van toelaten, namelijk wegdrukken. Zo min mogelijk toe laten van wat je denkt en voelt omdat je er anders iets mee ‘moet’.

Geen aangeleerde trucs
Mindfulness is in tegenstelling tot wel eens gedacht wordt geen manier om alles wat negatief is te vermijden vanuit een aangeleerd positivisme. Het streven naar een mindful levenshouding kan juist een verdiepende maar verrijkende zoektocht zijn. Vaak heb je daar iemand bij nodig. Een therapeut of coach is zo iemand. Samen met een coach leert een mens voor zichzelf te zorgen, zich geestelijk te voeden om mentaal krachtiger te worden. Gevoelens toelaten en er (anders) mee kunnen omgaan als de tegenstelling van weg drukken, sussen of vermijden. Met de coach leer je gevoelens onder ogen te zien en er betekenis aan te geven. Ook aan minder positieve of lastige emoties. Ook die horen bij het leven. Daar kun je mee leren dealen in plaats van je onwetend te houden van wat er gebeurt of je te blijven afsluiten voor je eigen emoties. Je blijft veel beter bij jezelf, ook als het spannend wordt. Je gaat minder ‘in je hoofd’ zitten waardoor je veel beter ontspant.

De meerwaarde van een coach met therapeutische grondhouding
In Nederland houden veel mensen zich bezig met coaching. Er zijn echter weinig coaches die dit werk doen met een therapeutische achtergrond. Als gestaltpsychotherapeut en coach bied ik je deze belangrijke meerwaarde. Want mensen vermijden en verdringen gemakkelijk wat er met hen (emotioneel) gebeurt in (lastige) situaties, waardoor het contact met de omgeving ongemerkt verstoord raakt. Toch gaat het er om dat iemand lbewust wordt van wat hij doet en daar de regie over krijgt. Dit kan je niet alleen. Als coach bied ik hierin de neutrale, proces ondersteunende begeleiding. Ik doe dit op grond van specifieke feedback en een gesprekstechniek die is gebaseerd op mijn gestalttherapeutische grondhouding. Daarom gaan wij soms het gesprek aan over thema's die vaak met schroom omgeven zijn en waar mensen moeilijk over praten. Als dit maar lang genoeg wordt uitgesteld wordt het leven ingewikkeld en kunnen problemen ontstaan. Veel mensen vinden het reflecteren op hun eigen gevoelens en gedrag moeilijk. Gesprekken met een gestaltcoach geeft ze toegang tot zichzelf en de veranderingen die zij zich wensen. Ik ben geschoold lastige thema’s en belemmeringen te signaleren en in dialoog te brengen.

Het levert zoveel op
Mindfulness leert je onbevangen open te staan bij wat je op enig moment ervaart en leert je nieuwe (gedrags)keuzes te maken.
Je kunt beter omgaan met de dagelijkse stressfactoren en vermoeidheid.
Je kunt je beter ontspannen.
Je relaties verbeteren, om te beginnen de relatie met jezelf.
Je leert te luisteren naar jezelf.
Je leert je gedachten- en gedragspatronen te ontdekken.
Je kunt beter nee zeggen en voor jezelf opkomen.
Je gaat andere keuzes maken.
Je gaat balans vinden tussen werk, privé en zorgtaken.
Je krijgt een positiever zelfbeeld en meer zelfbewustzijn.
Je krijgt een realistischer beeld van de dingen en mensen om je heen.
Je kunt beter, zonder oordeel, luisteren naar anderen.
Je communicatie verbetert, samenwerking en effectiviteit nemen toe.
Je krijgt een verbeterd gevoel van gemeenschappelijkheid en verbondenheid.
Je hebt meer ruimte in je hoofd waardoor je creativiteit toeneemt.
Je kunt beter werken aan een project, taak of opdracht.

Hoe?

Er zijn veel werknemers die wel veel stress ervaren maar er niets aan (durven) doen. De coaching brengt cliënten veel nieuwe vrijheden en een lichter, fijner (werkend)leven. Werkgevers zijn vaak bereid de kosten voor coaching te vergoeden. Mindfulness coaching is op individuele basis. We gaan aan de slag met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. We oefenen met aandachttraining, awareness en cognitieve technieken. Neem vrijblijvend contact op voor informatie.