Therapie

Gestalttherapie, pschychotherapie van het contact 

In mijn praktijk geef ik individuele en relatietherapie vanuit de gestaltbenadering. Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Een ervarings- en procesgerichte begeleiding waarin het contact van de cliënt met zichzelf en zijn omgeving centraal staat. Dit gebeurt met het ontwikkelen van bewustzijn, ook gewaarzijn of mindfulness genoemd. Gestalt werkt met wat zich aandient in het gesprek, zonder daarbij meteen te focussen op oplossingen, verbeteringen of veranderingen. 

Gestalttherapie richt zich niet meteen op de (herkomst van) problemen maar veel meer op wat je nu, ook in het therapeutisch contact, ervaart als problematisch. Uitgangspunt is dat de problemen die je ervaart doorgaans het gevolg zijn van een verstoring in het contact met je omgeving. Deze verstoringen kunnen zich in het contact met mij ook voordoen en dan direct de aandacht krijgen. Deze opvatting verschilt van andere vormen van psychotherapie, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Gestalttherapie kijkt niet zozeer waarom je iets doet, maar hoe je dat doet. Hoe je tegen dingen aan kijkt, je al of niet uit spreekt, je terugtrekt, zegt veel over hoe je contact maakt met de ander. En wat er mogelijk mis loopt in dat contact. De focus ligt dus veel meer op het proces dan op de inhoud van wat er gezegd wordt. 

Er ontstaat ruimte voor contact met jezelf, je lijf, gevoelens, gedachten, oordelen en emoties. Dat kunnen ook angstgedachten zijn, schaamte of onverwerkte (pijnlijke) gebeurtenissen uit je verleden.

Alles werkt door in je patronen en (overlevings)mechanismen. Wat leveren die gewoonten nog op? Gewoonten waarin je nu misschien vastloopt en die lastig te doorbreken zijn? Gestaltpsychotherapie gaat uit van de mens als geheel en van het principe dat iedereen in staat is tot verandering. Je kunt veranderen naar wie je bent en ophouden te zijn wat anderen van je willen. 

Als je samen met mij zaken onderzoekt kan dat natuurlijk confronterend zijn. Soms wil je je eigen gedrag niet echt onder ogen komen. Doe je dat wel dan krijg je inzicht en van daaruit kun je nieuwe mogelijkheden aanleren om met (lastige) situaties en mensen om te gaan. 

Lees hier meer over de ervaringen van schrijfster Griet Op de Beeck.

Veel voorkomende thema's en vraagstukken 

Veel gebruikte methodieken